architekt Sereď - projektant
Architektonická kancelária v Seredi: +421 903 259 810

Architekt v Seredi

Ing. arch. Ľubor Nešťák a.a. - LINEX

Komplexné projektové, architektonické, územnoplánovacie služby a technické poradenstvo v tejto oblasti poskytujeme už 40 rokov.

Našim klientom ponúkame odborné znalosti a mnohoročné skúsenosti. Naše návrhy
a realizácie sú vždy výsledkom úzkej spolupráce a aktívnej komunikácie s klientom.

V našom architektonickom ateliéri sa so zákazníkom vždy radi stretneme. Pri projektovaní
je osobný kontakt pre nás mimoriadne dôležitý.


LINEX - Architektonická kancelária ponúka:

projekty rodinných domov
projekty drobných stavieb
projekty obyčajných stavieb
projekty výrobných komplexov
urbanistické štúdie obytných súborov
architektonické návrhy
technické poradenstvo
zmeranie skutkového stavu
územné projekty časti miest
územné plány miest a obcí


Projektovú a inžiniersku činnosť je potrebné objednať v dostatočnom časovom predstihu. Dodanie produktu závisí od jeho zložitosti.


Ceny projektových a inžinierskych činností

Základ tvorí príslušný cenník projektových a inžinierskych činností upravený formou dohodou ceny - vždy smerom k spokojnosti klienta.


So sídlom v Seredi poskytujeme svoje služby v rámci okresu Galanta a celého Trnavského kraja. Sme vám k dispozícii počas pracovných dní od 08.00 do 17.00. Mimo pracovný čas
a počas víkendov len po predchádzajúcom telefonickom dohovore.


Referencie

Vizualizácie realizovaných stavieb

Projektová a inžinierska činnosť v Seredi:

Ing. arch. Ľubor Nešťák a.a.
+421 903 259 810
Ing. arch. Ľubor Nešťák
+421 905 287 953
Architektonický ateriér
031/789 27 26
linex.nestak@gmail.com
lubornestak@centrum.cz
www.architekt-sered.sk

IČO: 11709359 | DIČ: SK 1026884089